Masz taką kartę?
Wymień ją na nową przed 31 grudnia 2022 .
Program wymiany kart
Podpisuj dokumenty
gdziekolwiek jesteś
W biurze, domu, pociągu, samolocie, kopalni....
Dowiedz się więcej
Wsparcie IT
Technologia powinna dać więcej czasu dla Ciebie i Twoich bliskich.
Zyskaj spokój w IT
Poprzedni
Następny

6 kwietnia, 2020

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

 1. Dane osobowe klientów MGK.net.pl będą przetwarzane przez MGK.net.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest MGK.net.pl – MGK Konrad Kowalczuk z siedzibą przy ul. Mickiewicza 64, 41-800 Zabrze, NIP: 6482624215, REGON: 241855545, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako MGK.net.pl.
 3. Użytkownikiem MGK.net.pl jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup usługi świadczonej przez MGK.net.pl.
 4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez MGK.net.pl jest:
  1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez MGK.net.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez panel klienta oraz analiza statystyczna prowadzona przez MGK.net.pl;
  2. realizacja usług zaufania;
  3. realizacja wysyłki newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
  4.  marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
 5. MGK.net.pl ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na MGK.net.pl. MGK.net.pl będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
  1. osobom upoważnionym przez MGK.net.pl do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
  2. partnerom MGK.net.pl, z którymi MGK.net.pl realizuje usługi dla Użytkownika, np. współpracownikom, rejestratorom domen, wystawcom certyfikatów, itp.;
  3. organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od MGK.net.pl wydania danych osobowych Użytkownika;
  4. bankom i jednostkom realizującym płatności dla MGK.net.pl.
 6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez MGK.net.pl przez cały okres trwania umowy z MGK.net.pl i okres świadczenia przez MGK.net.pl usługi na rzecz Użytkownika MGK.net.pl.
  Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez MGK.net.pl ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. MGK.net.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Prawa Użytkownika MGK.net.pl:
  1. uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób MGK.net.pl przetwarza dane Użytkownika,
  2. uzyskanie przez Użytkownika od MGK.net.pl kopii jego danych osobowych,
  3. edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
  4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
  5.  w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez MGK.net.pl dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z MGK.net.pl w celu wyjaśnienia,
  6. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez MGK.net.pl danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych i logowanie.

Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, dlatego analizowany jest ruch wychodzący i przychodzący pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowo monitorowane jest każde logowanie (autoryzowane i nieautoryzowane) do panelu usług i strefy klienta. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.

Szanujemy Twoją prywatność. Sprawdź jakie dane są przez nas zbierane i jak dbać o swoją prywatność. [Polityka Cookies | Regulamin Usług | Polityka Prywatności]