potrzebujesz pomocy?

  • 500 65 65 75

Godziny: Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00; Sobota: 10:00 – 13:00

Dodawanie znacznika czasu do podpisu elektronicznego

Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne formie pisemnej, zaś kwalifikowany znacznik czasu to usługa datowania dokumentów i podpisów elektronicznych, która wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dla niektórych dostawców podpisów elektronicznych znakowanie czasem jest dodatkowo płatną usługą.

Dlatego odpowiadając na najczęściej pojawiające się dziś pytanie:
Czy podpisy wydawane przez Cencert.pl i MGK.net.pl, mają znacznik czasu?
Ile kosztuje usługa znakowania czasem?

Wszystkie certyfikaty dostarczane przez MGK.net.pl posiadają limit 100 znaczników czasu na dobę. To znaczy, że w ciągu doby można podpisać 100 dokumentów znakując je czasembez dodatkowych opłat.

Zobacz cennik podpisów elektronicznych

Poniżej jednominutowa instrukcja podpisywania dokumentu i znakowania czasem.