PEŁNE ZAUFANIE
Wiem jak cenne są Twoje dane, wiem też jak cenna jest dyskrecja. Moim mottem jest „Niektóre dane na zawsze powinny zostać tajemnicą”, a szczegóły naszej współpracy zostaną między mną a Tobą.
PEŁNE ZAUFANIE
Wiem jak cenne są Twoje dane, wiem też jak cenna jest dyskrecja. Moim mottem jest „Niektóre dane na zawsze powinny zostać tajemnicą”, a szczegóły naszej współpracy zostaną między mną a Tobą.
Poprzedni
Następny

Raport Grupy Roboczej ds. IoT

Prawie rok temu odbyło się pierwsze spotkanie w Grupie Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji. Cieszę się, że udało mi się zasiąść jako członek tej grupy wraz z innymi specjalistami i przedstawicielami biznesu, i stworzyć ponad 100 stron raportu, który nie jest bełkotem technicznym ale dokumentem który pokazuje wszystkie strony Internetu Rzeczy napisany w języku zrozumiałym dla każdego.

Wreszcie na tym spotkaniu padły takie zagadnienia jak bezpieczeństwo i certyfikacja, a wśród nich znalazło się jedno z najważniejszych pojęć w dzisiejszych czasach – świadomość. Raport pokazuje jak wygląda świadomość społeczna w Polsce w obszarze innowacji będąca na niewystarczającym poziomie. Nie chodzi tutaj o samo podejście do nowinek technicznych, ale także o świadomość w korzystaniu z dobrodziejstw nowej technologii.

Bezpieczeństwo jest krytycznym elementem jakości produktu. Poziom bezpieczeństwa trudno poddaje się prostej ocenie, dlatego należy wypracować standardy i najlepsze praktyki w tym zakresie. Powyższe elementy muszą być kompatybilne z istniejącymi już międzynarodowymi i europejskimi standardami, jednakże gwarantując ochronę interesów Polski. Z drugiej strony zbyt silne uregulowanie może ograniczyć innowacyjność oraz niebezpiecznie zawyżyć próg wejścia dla nowych rozwiązań, co przyniesie negatywne skutki gospodarcze długofalowo dla rodzimych przedsiębiorców. Bezpieczeństwo należy postrzegać jako podstawową funkcję świata IoT. Bez spełnienia wymogów bezpieczeństwa, stosowania standardów i dobrych praktyk, świat IoT stanowi samodzielnie większe zagrożenie, niż w przypadku rezygnacji z tego typu technologii. Bezpieczeństwo to zatem warunek niezbędny dla rozwoju IoT. Natomiast bez adekwatnej certyfikacji produktów IoT, nie można zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Szanujemy Twoją prywatność. Sprawdź jakie dane są przez nas zbierane i jak dbać o swoją prywatność. [Polityka Cookies | Regulamin Usług | Polityka Prywatności]